Gayrimenkul

Gayrimenkul, taşınmaz mal demektir. Medeni Kanunumuza göre, araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul sayılır. Kişi veya kurumlar için oldukça değerli bir varlık olan gayrimenkullerin edinimi, paylaşımı, korunması ve satışı gibi işlemlere uygulanacak hukuk ve düzenlemeler çok çeşitlidir. İnanöz, gayrimenkul sayılan tüm bu varlıkların konusu olduğu ihtilaf ve sözleşmelerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.